Privacyverklaring

Deze privacyverklaring verklaart welke persoonsgegevens wij via de website inforbusiness.com en de bijbehorende subdomeinen (hierna te noemen “de website”) verwerken en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. U leest hierin:

  • Welke persoonlijke informatie van u wordt verwerkt via de website en hoe het wordt gebruikt.
  • Welke opties u heeft met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.
  • Welke veiligheidsprocedures wij hanteren om misbruik van uw gegevens te voorkomen.
  • Hoe u onjuistheden in de gegevens kunt corrigeren.

Verwerken en gebruiken van gegevens

Via de website verwerken we de volgende persoonsgegevens:

Aanmeldgegevens

Wat verwerken we? Als u besluit zich aan te melden als klant, willen we uw bedrijfsnaam en adres weten, en van de contactpersoon het geslacht, telefoonnummer en e-mailadres.

Waarom verwerken we het? Deze informatie hebben wij nodig om onze diensten te kunnen leveren. Denk daarbij aan het aanmaken van uw account, contact opnemen als er problemen of vragen zijn en het versturen van de facturen voor de afgenomen producten.

Nieuwsbriefgegevens

Wat verwerken we? Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, vragen wij om uw e-mailadres.

Waarom verwerken we het? Door het aanmelden voor onze nieuwsbrief geeft u ons toestemming om u informatie te sturen over onze producten en diensten. Deze informatie sturen wij u per e-mail.

Nieuwsbrieven voor onze klanten. Onze klanten ontvangen automatisch onze nieuwsbrieven. Dit doen wij omdat de nieuwsbrieven noodzakelijke informatie bevatten over onze producten en diensten. Denk hierbij aan informatie over uw klantenaccount, belangrijke wijzigingen in onze producten, prijswijzigingen of aanpassingen in onze algemene voorwaarden. Hoewel wij de nieuwsbrief noodzakelijk achten, is het altijd mogelijk om u uit te schrijven hiervoor. Let er dan wel op dat u mogelijk belangrijke informatie mist.

Gegevens via het contactformulier

Wat verwerken we? Als u wilt dat wij contact met u opnemen, vragen wij om uw bedrijfsnaam, naam, e-mailadres of telefoonnummer en eventueel uw klant-ID.

Waarom verwerken we het? Met deze informatie kunnen wij contact met u opnemen om uw vraag te beantwoorden.

Cookies

Wat verwerken we? Als u onze website bezoekt, worden automatisch cookies (kleine tekstbestandjes) bewaard op uw computer.

Waarom verwerken we het? Met behulp van cookies kunnen wij onze website en systemen optimaliseren, bijvoorbeeld het gebruiksgemak als u inlogt op uw account. Wij gebruiken de diensten van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik en de prestaties van de website.

Logfiles

Wat verwerken we? Wanneer uw de website gebruikt, slaan onze servers automatisch informatie op die uw browser stuurt. Deze serverlogs kunnen informatie zoals de opgevraagde pagina, uw IP-adres of browserdetails bevatten. Wanneer u gebruik maakt van uw account loggen wij ook de activiteit op uw account.

Waarom verwerken we het? Deze informatie is noodzakelijk om onze systemen in de gaten te houden en te beschermen. De activiteitenlogs zijn noodzakelijk om aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen.

Onze rol als gegevensverwerker

Deze privacyverklaring beschrijft de persoonsgegevens die wij verwerken in onze rol als verwerkingsverantwoordelijke: de gegevens die wij nodig hebben voor onze overeenkomst met u. De aard van onze dienstverlening maakt het noodzakelijk dat wij ook andere persoonsgegevens verzamelen, maar dan vanuit onze rol als verwerker. Denk hierbij aan gegevens voor een domeinregistratie. U kunt in onze verwerkersovereenkomst lezen hoe wij hiermee omgaan. Deze verwerkersovereenkomst vindt u als u inlogt op het control panel.

Recht op inzage en correctie van uw gegevens

U kunt op ieder moment de volgende acties starten door contact met ons op te nemen via het e-mailadres of telefoonnummer dat wij publiceren op onze website:

  • Inzage in de gegevens die wij van u hebben.
  • Verzoeken uw gegevens aan te passen of te corrigeren.
  • Verzoeken alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen.
  • Vragen te stellen over hoe wij uw gegevens gebruiken.

Veiligheid

Wij nemen voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Wanneer u gegevens via de website stuurt, zijn deze gegevens zowel online als offline beschermd. Informatie die wij verzamelen wordt versleuteld naar ons gestuurd. U kunt dit controleren door te kijken naar het slotje in uw browservenster of te verifiëren dat het adres in de adresbalk begint met “https”. Wij beschermen uw gegevens ook offline. Alleen diegenen die de gegevens nodig hebben om een bepaalde taak uit te voeren (zoals facturatie of ondersteuning) hebben toegang tot persoonlijke gegevens. De computers en servers waarop wij uw gegevens bewaren bevinden zich in een beveiligde ruimte.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om veranderingen aan te brengen in onze privacyverklaring. De meest recente versie vindt u altijd op de website.